Proizvod je dodat u korpu

Uslovi korišćenja i prodaje

Ovde se možete informisati o uslovima korišćenja i kupovine putem internet prodavnice vikingtrade.rs.

Posetom, ili kupovinom na Internet prodavnici vikingtrade.rs prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune Uslova korišćenja i ostalog sadržaja navedenog na sajtu vikingtrade.rs.

Opšti uslovi

Svi podaci na internet prodavnici www.vikingtrade.rs prikazani su samo u informativne svrhe i u dobroj nameri.

Prodavac ovim Opštim uslovima utvrđuje odnose između Posetioca stranica, Kupaca i Prodavca, a u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cene proizvoda, plaćanja, isporuke, reklamacije, povraćaja i dostave, zaštite ličnih podataka i druga pitanja vezana za korišćenje online prodavnice vikingtrade.rs Prodavac ove Opšte uslove stavlja na raspolaganje Korisnicima i upućuje ih da se obavezno detaljno upoznaju sa istim pre korišćenja internet prodavnice vikingtrade.rs u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Pristupanjem kupovini proizvoda putem online kupovine ili posećivanjem ove online prodavnice zbog dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uslovima i da su sa istima saglasni. Ukoliko Korisnici nisu saglasni s ovim Uslovima kupovine, Prodavac ih upućuje da ne koriste internet prodavnicu vikingtrade.rs u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Pojmovi

U Opštim uslovima pojmovi imaju sledeće značenje:

Prodavac: Viking Trade Doo,
Adresa: Boška vrebalova 39, 12220 Veliko Gradište, Srbija,
Matični broj: 17268953;
PIB: 101483093;
Računi:, Komercijalna Banka Beograd, Banca Intesa Beograd;
Kontakt: 012/7660066, Email: office@vikingtrade.rs

Potrošač: osoba koja u internet prodavnici vikingtrade.rs obavlja kupovinu proizvoda i naruči barem jedan artikal.

Posetilac: osoba koja pristupi internet prodavnici vikingtrade.rs i slobodno razgleda ponudu proizvoda;

Korisnici: Potrošači i Posetioci stranica zajedno;

Kurirska služba: Kurirska služba koja vrši dostavu poručenih artikala na Vašu adresu.

Procesor: Kompanija koja obradjuje i realizuje transakciju kojom vršite plaćanje artikala putem platnih kartica. Plaćanje putem platnih kartica u internet prodavnici vikingtrade.rs je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Banca Intesa Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a

Online kupovina: ostvarivanje kupovine proizvoda u internet prodavnici vikingtrade.rs.

Maloprodajna cena: je cena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u dinarima sa uračunatim PDV-om. Cena isporuke proizvoda na adresu potrošača nije uračunata u cenu proizvoda osim kada je drugačije naglašeno;

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na internet prodavnici vikingtrade.rs, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;

Transakcija: uplata ili povraćaj iznosa uplate nakon što je Prodavac prodao proizvod Potrošaču, korišćenjem usluga posrednika (procesora) pri kartičarskom plaćanju, bankovnim transferom ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavca bez obzira na način isporuke.

Pristup internet prodavnici

Pristupom internet prodavnici vikingtrade.rs i njenim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje da poštuje ove Opšte uslove i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Opštih uslova.

Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Potrošača i Prodavca zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavac primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu Potrošača da prihvata ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavac primi narudžbinu Proizvoda od strane Potrošača.

Online kupovina u Republici Srbiji

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Srbije što podrazumeva dostavu kupljenih Proizvoda isključivo na istom području.

Prihvatanje Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o trgovini (dalje u tekstu: ZT); Zakonom o elektronskoj trgovini (dalje u tekstu: ZET); Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (dalje u tekstu: ZZPL) i Zakonom o obligacionim odnosima (dalje u tekstu: ZOO) i zajedno sa podacima objavljenim na Internet prezentaciji vikingtrade.rs predstavljaju predugovorno obaveštenje u smislu člana 27. ZZP. Korišćenjem vikingtrade.rs smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Opštim uslovima i da iste prihvata. Prodavac otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posetilac stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opšte uslove.

Komunikacija

Sva pitanja o proizvodima i ostalim informacijama koje vas zanimaju možete poslati putem elektronske pošte na e-mail office@vikingtrade.rs.

Zaštita privatnosti

Kako bismo uspešno obradili pristigli kupoprodajni zahtev potrebni su nam Vaši osnovni podaci kao što su ime i prezime, e-mail, kontakt telefon i adresa kupca.

Internet prodavnica vikingtrade.rs obvezuje se da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbenice popunjene od strane potrošača. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet potrošača kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, kontakt telefon i adresa stanovanja.

Podaci o korisnicima i potrošačima strogo se čuvaju i raspoloživi su isključivo zaposlenima kojima su ovakvi podaci neophodni za obavljanje posla.

Internet prodavnica vikingtrade.rs neće dostavljati niti razotkrivati lične podatke potrošača trećoj osobi, osim u slučajevima izričito propisanih zakonom, kao i u slučajevima kada je to potrebno za ispunjavanje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a ne potpadaju pod kategoriju ličnih podataka, analiziramo i obrađujemo kako bismo poboljšali ponudu i izgled naših internet stranica i omogućili jednostavnije korišćenje i sigurniju kupovinu.

Intelektualna svojina

Celokupan sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, informacije, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi i softver su vlasništvo privrednog društva Viking Trade doo, odnosno internet prodavnice vikingtrade.rs, ili njegovih partnera i ne mogu se koristiti bez izričite prethodne saglasnosti privrednog društva Viking Trade doo.

Opis proizvoda

Opis i cena svih proizvoda nalazi se u pregledu artikla, na stranici artikla, kao i u korpi. Cene artikala su iskazane sa PDV-om. U cenu artikala nisu uračunati troškovi dostave osim kada je to drugačije naglašeno.

Trudimo se da svi prikazani artikli na ovom sajtu budu sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama, međutim, ne možemo garantovati da su svi podaci na ovom sajtu u potpunosti ispravni.

Zadržavamo pravo da bez prethodne najave promenimo opis i cenu svih artikla na ovom sajtu. Svi artikli koji su prikazani na ovom sajtu deo su naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni za isporuku u svakom trenutku.

Informacije o trenutnoj raspoloživosti artikala možete proveriti slanjem upita na e-mail office@vikingtrade.rs, ili na neki od kontakt telefona sa kontakt strane ovog sajta.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navodjenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe iz člana 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na Obrazcu za odustanak od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora smatra se blagovremenom ukoliko je poslata na Adresu Prodavca Viking Trade doo, Boška Vrebalova 39, 12220, Veliko Gradište ili na email adresu office@vikingtrade.rs u roku od 14 dana od dana kada je potrošač primio porudžbinu.

Mi ćemo Vas o prijemu Obrasca za odustanak koji ste poslali poštom ili elektronskim putem, obavestiti odmah i bez odlaganja poštom ili putem emaila.

Potrošač je dužan da vrati robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak od ugovora, na adresu Prodavca. Potrošač snosi troškove vraćanja robe.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa prethodno navedenim zakonskim odredbama, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Rok za odustanak potrošača od ugovora na daljinu ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Prodavac će vam bez odlaganja izvršiti povraćaj uplačenih sredstava, s tim da će se od iznosa za povraćaj odbiti troškovi isporuke, ako nisu već prethodno bili uračunati. Povraćaj uplate će se izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili popunjen Obrazac za odustanak od ugovora, odnosno 14 dana od momenta kada je roba isporučena na navedenu adresu Prodavca. Povrat novca će se izvršiti na tekući račun potrošača ili na neki drugi tekući račun koji potrošač odredi i pošalje na našu email adresu ili putem pošte. Uplata se vrši na tekući račun, bez obzira što je potrošač platio gotovinski kuriru prilikom preuzimanja. Povraćaj novca u gotovini nije moguć.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava potrošaču koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Protekom roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti OVDE.

Izjava o saobraznosti proizvoda

Saobraznost ugovoru

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Prodavac je odgovaran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine (24 meseca) od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

 1. ako odgovara opisu koji je dao prodavac I ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 4. ako po kvalitetu I funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste I što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe I javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Odgovornost za nesaobraznost

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

 1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu usled nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je napravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima parvo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe ili njene namene;
 4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene ili raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 3. da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu nadoknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Politika reklamacija

Prilikom preuzimanja pošiljke, molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova, ili nagnječenja, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili:

 • da proizvod ne odgovara onom koji ste poručili,
 • da je proizvod oštećen,
 • da je proizvod neispravan,
 • molimo Vas da nas o neispravnosti pošiljke obavestite u roku od 24h od prijema, ili u najkraćem mogućem roku na kontakt telefon sa kontakt strane sajta, ili e-mejlom na office@vikingtrade.rs. Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem, već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju, ili transportu.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.

Postupak reklamacije

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.

Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača proširena na Potrošača. Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev potrošača , popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email office@vikingtrade.rs na neki od kontakt telefona kako bi Vam poslali potreban Zahtev za reklamaciju ili da isti preuzmete klikom na linku ispod.

Zahtev za reklamaciju možete preuzeti OVDE.

Neophodno je da nam popunjen Zahtev posaljete na mail office@vikingtrade.rs

Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za greške Potrošača, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na internet prodavnici ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da nad kontaktirate putem maila (office@vikingtrade.rs) ili na neki od navedenih kontakata i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.

Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da nas kontaktirate putem maila (office@vikingtrade.rs) ili na neki od navedenih kontakata i da pregledate uslove korišćenja i kupovine koji se nalaze na internet prodavnici.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Viking Trade d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Isporuka

Isporuka porudžbina se vrši putem kurirskih službi na teritoriji Republike Srbije.

Za cene isporuka važi cenovnik kuriske službe sa kojom saradjujemo.

Pošiljke koje je šalju kupcima koji su se odlučili da pošiljku plate platnim nalogom, ili virmanom (za pravna lica), vreme potrebno za slanje pošiljke je jedan radni dan od momenta kada primimo validno obaveštenje o izvršenoj uplati.

Kuriska služba dostavu vrši svim danima osim subote i nedelje u intervalu od 8-17 časova.

Rok dostave je 1 do 5 radna dana. Do produženja roka isporuke može doći ukoliko primalac nije na adresi prilikom pokušaja isporuke, zbog loših vremenskih uslova, ili drugih nepredviđenih situacija na koje kurirska služba ne može uticati.

O statusu Vaše pošiljke možete se informisati slanjem maila na office@vikingtrade.rs. ili na neki od kontakt telefona navedenih na sajtu.

Politika privatnosti

Kako bismo uspešno obradili pristigli kupoprodajni zahtev potrebni su nam Vaši osnovni podaci kao što su ime i prezime, e-mail, kontakt telefon i adresa kupca.

Internet prodavnica vikingtrade.rs obvezuje se da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbenice popunjene od strane Kupca. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, kontakt telefon i adresa stanovanja.

Podaci o korisnicima i kupcima strogo se čuvaju i raspoloživi su isključivo zaposlenima kojima su ovakvi podaci neophodni za obavljanje posla. Lični podaci korisnika odnosno kupca neće se dostavljati niti razotkrivati trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon, kao i u slučajevima kada je to potrebno za ispunjavanje obaveza. Zadržavamo pravo da Vaše lične podatke prikažemo kurirskoj službi koja vrši isporuku Vaše porudžbine na zadatu adresu. U slučaju ovako prenetih podataka Prodavac se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane trećih lica u bilo koje druge svrhe od navedene i ne možemo biti odgovorni za eventualnu štetu.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a ne potpadaju pod kategoriju ličnih podataka, analiziramo i obrađujemo kako bismo poboljšali ponudu i izgled naših internet stranica i omogućili jednostavnije korišćenje i sigurniju kupovinu.

Način prikupljanja i upotrebe podataka

Tokom Vaše posete internet prodavnici vikingtrade.rs možemo prikupiti vaše lične podatke koje su neophodne da realizujemo vašu porudžbinu ili da podesite svoj nalog, u svrhu naplate ili isporuke Vaše porudžbine. Vaše lične podatke koristimo isključivo kako bi realizovali vašu porudžbinu ili kako bi Vam prilagodili našu ponudu, tj. da je personalizujemo, unapredili rad internet prodavnice, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavili kontakt sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda. Vaši podaci se u određenim slučajevima mogu koristiti kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Podaci koji se smatraju ličnim i koje ste uneli prilikom realizacije Vaše porudžbine neće biti dostupni trećim licima, za njihove markentiške potrebe a da prethodno nismo Vama dali mogućnost da tu opciju isključite. Međutim, mi možemo otkriti Vaše podatke našim poslovnim jedinicama i partnerima, koji su deo ove Politike privatnosti. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke. U sledećim odeljcima ćemo Vam izložiti načine i razloge za moguće davanje Vaših informacija, za potrebe normalnog poslovanja internet prodavnice.

Skladištenje i čuvanje podataka

Prodavac proizvoda na internet prodavnici vikingtrade.rs ulaže napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste "online" kao korisnik. Vaše lične infrmacije se čuvaju na siguran i poverljiv način, i obrađuju na zakonit način u skladu sa ovom politikom privatnosti. Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju vaših informacija. Mi ćemo Vaše informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše plaćanje, odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam promotivne informacije na koje ste se prijavili.

Kolačići (cookies)

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane internet stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da Vas prepozna i prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Ukoliko ne želite da naša internet prodavnica ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web browsera Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem Podešavanja Vašeg web browsera.

Ostalo

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u bilo kom trenutku i da tako izmenjen tekst postane važeći prilikom objave na Web sajtu. Nastavak Vašeg korišćenja Web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Uspešnom registracijom Vašeg naloga na internet stranici smatra će se da ste ovu Politiku privatnosti u celosti pročitali i prihvatili.

Način plaćanja

Vašu porudžbinu obavljenu preko sajta vikingtrade.rs moći ćete da platite na nekoliko načina:

 • Plaćanje pouzećem
 • Bezgotovinskom prenosom sredstava
 • Platnom karticom
 • Plaćanje za pravna lica

Plaćanje pouzećem

Ukoliko ste se odlučili za ovu vrstu plaćanja, na Vašu e-mail adresu dobićete automatski odgovor „Potvrda porudžbine sa sajta vikingtrade.rs“.

U primljenom mejlu će vam biti prikazani Vaši podaci, specifikacija i obračun poručene robe i obračun cene dostave.

Ovako poručene proizvode šaljemo Vam u roku od 2 radna dana od prijema potvrde porudžbine. Plaćanje pošiljke ćete izvršiti kurirskoj službi prilikom isporuke. Od kurirske službe ćete dobiti potvrdu o isporuci pošiljke i o uplati sredstava. Molimo Vas da ovu potvrdu sačuvate određeni vremenski period.

Bezgotovinskim prenosom sredstava

Ukoliko ste se odlučili za ovu vrstu plaćanja, na Vašu e-mail adresu dobićete automatski odgovor „Potvrda porudžbine sa sajta vikingtrade.rs“.

U primljenom mejlu će vam biti prikazani Vaši podaci, specifikacija i obračun poručene robe, obračun cene dostave i iznos za uplati uz poziv na broj.

Uplatu iznosa za poručene artikle možete izvršiti prenosom sredstava putem aplikacije vase poslovne banke a na osnovu podataka vaše porudžbine koje ste prethodno dobili mailom.

Vaša porudžbina će biti rezervisana tri dana. Molimo Vas da svoju uplatu izvršite u tom roku. Za naknadne uplate po istom obračunu ne možemo garantovati raspoloživost artikala.

Naručene artikle Vam šaljemo po prijemu potvrde o izvršenoj uplati. Pod potvrdom se podrazumeva izvod banke na kojem je evidentirana uplata, potvrda o uplati koju će na zahtev kupca izdati finansijska institucija.

Platnom karticom

Ukoliko posedujete platnu karticu - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta plaćanje proizvoda možete izvršiti odmah. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Banca Intesa Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni Prodavcu već su isključivo dostupni procesoru platnih kartica

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Prilikom plaćanja karticom, cena dostave biće uračunata u ukopnu sumu i ona iznosi 350,00 RSD.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Plaćanje za pravna lica

Ukoliko ste pravno lice i pri kupovini ste odabrali ovu vrstu plaćanja, na Vašu e-mail adresu dobićete automatski odgovor „Potvrda porudžbine sa sajta vikingtrade.rs“.

U primljenom mejlu će vam biti prikazani Vaši podaci, specifikacija i obračun poručene robe, obračun cene dostave i iznos za uplatu uz poziv na broj.

Naknadno ćete e-mejlom dobiti i predračun na osnovu kog treba da izvršite uplatu.

Vaša porudžbina će biti rezervisana tri dana. Molimo Vas da svoju uplatu izvršite u tom roku. Za naknadne uplate po istom predračunu ne možemo garantovati raspoloživost artikala.

Naručenu pošiljku Vam šaljemo po prijemu potvrde o izvršenoj uplati. Pod potvrdom se podrazumeva izvod banke na kojem je evidentirana uplata, ili potvrda o uplati koju će na zahtev kupca, ili korisnika Izdati finansijska institucija.

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.